• darkblurbg
    Met kleine stapjes kom je er ook

Welk soort begeleiding u ook nodig acht voor uw kind, we starten altijd met een intake gesprek. Tijdens dit gesprek legt u samen met uw kind uit wat het probleem is.
Bijles is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met een bepaald vak. Of voor kinderen die een achterstand hebben opgelopen in een vak. (dat kan door ziekte komen, of veranderingen in de thuissituatie, enz.) Dan is bijles voor uw kind op dit moment het meest geschikt.

De eerste bijles begint altijd met het bepalen van het niveau van het kind. Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met een bepaald onderdeel van het vak. (bijvoorbeeld breuken of werkwoorden vervoegen). Samen met uw kind bepalen we aan welk onderdeel gewerkt gaat worden tijdens de bijles. Kinderen zijn prima in staat om zelf aan te geven waar ze moeite mee hebben. Door de kinderen vanaf het begin te betrekken bij hun eigen leerproces, groeit de motivatie.

Onze ervaring leert, als kinderen hun probleem herkennen en weten wat hun doel is, er beter gewerkt wordt en dus meer geleerd.
Tijdens de bijles worden ook bepaalde manieren (strategieën) aangeleerd, om verder te komen met het schoolwerk. Natuurlijk is er ook aandacht voor zaken als concentratie, werkhouding, motivatie.
De bijles wordt gegeven door een docent die hulp biedt aan groepjes van ten hoogste 4 leerlingen.

Bij BIJdeles BIJles Den Haag, werken alleen leerkrachten/docenten met jarenlange ervaring. Zij zijn daardoor in staat ieder kind op haar/zijn eigen niveau te helpen en te begeleiden.
De leerkrachten van de basisschool zijn vooral gespecialiseerd in de basisvakken. (rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen). In het voortgezet onderwijs ligt het specialisme bij de vakken rekenen, wiskunde, Nederlands en studievaardigheden, ook voor leerlingen die leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) volgen.

Bijles is dus heel geschikt voor kinderen die :

  • een achterstand hebben opgelopen voor een bepaald vak.
  • ondersteuning nodig hebben voor een bepaald vak.
  • moeite hebben bij een bepaald onderdeel van de leerstof.
  • een gedegen voorbereiding voor toetsen en proefwerken (SO’s) willen.

1 uur bijles per week
€27,50 per uur
MELD JE AAN

2 uur bijles per week
€25,- per uur
MELD JE AAN

4 uur bijles per week
€22,50 per uur
MELD JE AAN