• darkblurbg
    Elke wijze uil begon als uilskuiken

Basisonderwijs

Voor basisschool leerlingen bieden wij het volgende aan:

  • bijles
  • huiswerkbegeleiding
  • Citotraining
  • NT2 onderwijs

Het huidige onderwijs vraagt veel van leerlingen. Ze moeten veel kennis op doen en zelfstandig leren werken. Ze moeten ook leren hoe je leert en hoe ze zich daarop kunnen concentreren.
Door de grotere klassen heeft de leerkracht steeds minder tijd voor individuele leerlingen. De manier waarop tegenwoordig onderwijs wordt gegeven vergt ook veel van de leerkracht. Onze ervaring is dat het in de klas moeilijk is om kinderen de specifieke hulp te bieden die zij nodig hebben. Soms kunnen kinderen (tijdelijk) niet goed mee in de klas.
Het kan zijn dat uw kind het daardoor niet meer prettig vindt op school. Dit kan grote invloed hebben op het leerproces van uw kind. Maar daar kan wat aan gedaan worden. Met extra les na schooltijd kan uw kind weer “bij de les”worden gebracht, waardoor het in de klas beter gaat en het weer plezier in leren krijgt.
Dat is wat wij doen bij BIJdeles BIJles Den Haag.
Leren gaat in stappen. In een veilige kleine groep. Op die manier wordt het voor het kind duidelijk dat er ook echt stappen gemaakt worden. Dit werkt motiverend.
Bij BIJdeles BIJles Den Haag werken we met groepen van maximaal 4 leerlingen. Hierdoor zijn wij in staat de leerlingen hulp maat te geven. Uw kind kan op die manier ervaren dat het weer succes kan hebben, waardoor het weer meer zelfvertrouwen zal krijgen. Dat zal een positief effect hebben op uw kind. Op hoe het zich voelt en hoe het presteert.

bijles

De bijles is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met de basisvakken.
Onze leerkrachten zijn gespecialiseerd in rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Ook voor andere vakken kunnen wij hulp bieden.
Daarnaast wordt er tijdens de bijles gewerkt aan werkhouding, concentratie en motivatie.

De bijles is geschikt voor:

  • Kinderen die een achterstand hebben opgelopen voor een bepaald vak.
  • Kinderen die ondersteuning nodig hebben voor een bepaald vak.
  • Kinderen die moeite hebben bij een bepaald onderdeel van de leerstof.

1 uur bijles per week
€28,50 per uur
MELD JE AAN

2 uur bijles per week
€26,- per uur
MELD JE AAN

4 uur bijles per week
€23,50 per uur
MELD JE AAN

huiswerkbegeleiding

Voor kinderen die moeite hebben met het maken en plannen van huiswerk bieden we huiswerkbegeleiding aan. We nemen samen het huiswerk door, leren aan hoe je huiswerk moet plannen en helpen met het voorbereiden van de toetsen. Naast deze vaardigheden kunnen we ook hulp bieden bij het maken van werkstukken en/of spreekbeurten.
Tijdens dit uur werken de kinderen voor een deel zelfstandig aan hun huiswerk. Er wordt in de gaten gehouden hoe het huiswerk gemaakt wordt en waar nodig wordt er hulp geboden.

2 uur huiswerkbegeleiding per week
€ 26- per uur
MELD JE AAN

4 uur huiswerkbegeleiding per week
€ 23,50 per uur
MELD JE AAN

Citotraining

Het instituut Cito ( Centraal instituut voor toetsontwikkeling) heeft nooit de bedoeling gehad om de toetsen zo belangrijk te maken. Het intrainen van toetsen (zonder begeleiding) is naar onze mening niet zo effectief, misschien zelfs zinloos.
Wat wel effectief is, is leerlingen zelfvertrouwen geven door de manier van vragen van de Citotoetsen te oefenen. En met oefenen bedoelen we dat elke opgave uitgebreid besproken wordt. Verder leert uw kind om te gaan met multiple choice vragen.
Wat leert uw kind tijdens deze Citotraining?
o Goed lezen van de opgaven
o Oefenen in multiple choice vragen
o Werken onder tijdsdruk
o Wat doe je als je een vraag niet snapt

1 uur citotraining per week
€ 28,50 per uur
MELD JE AAN

2 uur citotraining per week
€ 26,- per uur
MELD JE AAN

4 uur citotraining per week
€ 23,50 per uur
MELD JE AAN

NT2 onderwijs

Het leren van een 2e taal (NT2) is een hele klus. Dat kan je niet alleen. Leerkrachten hebben vaak niet genoeg middelen of tijd om af te stemmen op individuele taalachterstanden.

Misschien is BIJdeles BIJles iets voor uw kind. In kleine groepen (maximaal 4 leerlingen), helpen wij uw kind zo snel mogelijk Nederlands te leren spreken en schrijven. Uw kind krijgt de maximale aandacht, waardoor het leren van de Nederlandse taal sneller gaat.

1 uur NT2 bijles

per week

€ 28,50 per uur

MELD JE AAN

2 uur NT2 bijles

per week

€ 26,- per uur

MELD JE AAN

4 uur NT2 bijles

per week

€ 23,50 per uur

MELD JE AAN