• darkblurbg
    Je gaat het pas zien als je het door hebt

Welk soort begeleiding u ook nodig acht voor uw kind, we starten altijd met een intake gesprek. Tijdens dit gesprek legt u samen met uw kind uit wat het probleem is.

Merkt u dat uw kind haar/zijn huiswerk niet op tijd afkrijgt?
Heeft uw kind moeite om aan het huiswerk te beginnen?
Lukt het niet om uw kind te helpen met het huiswerk?

 Huiswerkbegeleiding kan een oplossing zijn voor uw kind.

Tijdens de huiswerkbegeleiding worden de leerlingen geholpen bij het maken van hun huiswerk. We nemen samen het huiswerk door, leren aan hoe je huiswerk moet plannen en helpen met het voorbereiden van de toetsen.

De leerlingen werken zelfstandig, maar worden waar nodig ondersteund. Het huiswerk wordt gecontroleerd en overhoord. Er is ook aandacht voor planning, aanpak, agendabeheer en ‘leren leren’. De juiste manier van leren of een goede aanpak kunnen nog ontbreken waardoor leerlingen minder presteren.
Hoe leert een kind en kan dit wellicht beter of anders?
Hoe pakt het kind het maken van het huiswerk aan zodat het geen leerachterstanden oploopt?
Daar richten wij de aandacht op.

Naast deze vaardigheden kunnen we ook hulp bieden bij het maken van werkstukken en/of spreekbeurten.

Huiswerkbegeleiding is dus iets anders dan bijles. De leerling neemt naar de huiswerkbegeleiding het eigen huiswerk mee en wordt hierin begeleid. Bij bijles bieden de leerkrachten de leerstof aan.

Elk uur huiswerkbegeleiding begint met het bekijken van het huiswerk. Het plannen en agendabeheer worden geoefend aan het begin van de les. Als duidelijk is wat er moet gebeuren, gaat de leerling zelfstandig aan de slag. Indien er nog vragen zijn of als er overhoord moet worden dan is daar tijdens dit uur ruimte voor.

De huiswerkbegeleiding van BIJdeles BIJles Den Haag is met name geschikt voor leerlingen die:

  • Het huiswerk niet afkrijgen
  • Snel zijn afgeleid
  • Behoefte hebben aan structuur
  • Niet goed zijn in planning
  • Onderpresteren
  • Hulp nodig hebben bij de voorbereiding van toetsen, SO’s en werkstukken

1 uur huiswerkbegeleiding per week
€28,50 per uur

MELD JE AAN

2 uur huiswerkbegeleiding per week
€26,- per uur

MELD JE AAN

4 uur huiswerkbegeleiding per week
€23,50 per uur

MELD JE AAN