• darkblurbg
    Ik ben er nog niet, maar ik ben verder dan gisteren

BIJdeles BIJles Den Haag verzorgt bijlessen in Nederlands als 2e taal. (NT2 onderwijs) voor alle leeftijden.

volwassenen en jongeren

Spreekt u al goed Nederlands, maar vindt u het schrijven nog lastig?

Kent u iemand die (extra) hulp nodig heeft om beter Nederlands te leren?

Bent u al op Nederlandse les en heeft u behoefte aan meer les?

In Nederland wonen veel mensen met een niet Nederlandse achtergrond. Om deel te nemen aan het leven in Nederland is het van belang en ook plezierig dat de Nederlandse taal gesproken en geschreven wordt. Het beheersen van de Nederlandse taal geeft meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het is ook fijn om deel te kunnen nemen aan allerlei activiteiten: op de sportclub, winkelen, in het buurthuis, bij het boodschappen doen of de kinderen met hun huiswerk te helpen.
Door het spreken en schrijven van de Nederlandse taal kunt u actief deelnemen aan de Nederlandse maatschappij en een goed contact krijgen met andere mensen. U kunt uw mening verwoorden in maatschappelijke discussies.

Wij verzorgen NT2 bijles op verschillende niveaus in kleine groepen. De groepen bestaan uit maximaal 4 mensen.
De problemen van de taal worden stap voor stap uitgelegd aan de hand van voorbeelden. Het kan een goede hulp zijn bij de voorbereiding op het inburgeringsexamen, of het staatsexamen. Misschien kunt u door het nemen van extra les, sneller uw doel behalen.

kinderen

Leert uw kind Nederlands als 2e taal?

Heeft uw kind meer les nodig dan in de klas?

Is uw kind gemotiveerd om Nederlands te leren?

Het leren van een 2e taal (NT2) is een hele klus. Dat kan je niet alleen. Leerkrachten hebben vaak niet genoeg middelen of tijd om af te stemmen op individuele taalachterstanden.
Misschien is BIJdeles BIJles iets voor uw kind. In kleine groepen (maximaal 4 leerlingen), helpen wij uw kind zo snel mogelijk Nederlands te leren spreken en schrijven. Uw kind krijgt de maximale aandacht, waardoor het leren van de Nederlandse taal sneller gaat.