• darkblurbg
    Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan

Op de meeste scholen in Nederland (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) worden 2x per jaar Citotoetsen afgenomen. Verder wordt er op de basisschool in groep 7 de Entreetoets en in groep 8 de Cito Eindtoets afgenomen.

Deze toetsen meten de ontwikkeling van het kind. De leerprestaties van kinderen worden vergeleken met de resultaten van andere kinderen door heel Nederland uit dezelfde groep.

Er zijn ouders die hun kind graag helpen. Er zijn tegenwoordig veel Cito oefenboeken te koop. Hierin staan opgaven op de manier zoals Cito de vragen stelt. Naar onze mening is het maken van deze opgaven alleen niet genoeg.

Bij ons maken de kinderen ook oefentoetsen. Maar het verschil met thuis is, dat alle opgaven steeds worden besproken. Het kind legt zelf uit aan de docent hoe zij of hij tot het antwoord is gekomen. Op deze manier wordt het kind gedwongen goed na te denken voordat het antwoord ingevuld wordt. De docent helpt en legt uit in geval van een fout antwoord.

Ook worden tijdens deze trainingen een aantal basisvaardigheden aangeleerd. Er zijn kinderen die tijdens het maken van de toets op school last van stress hebben. Hierdoor wordt het lastiger om goed na te denken en vooral ook om goed de tekst van de opgave te lezen. Het eerste wat geleerd wordt tijdens deze trainingen is dan ook om altijd goed te lezen wat er staat en vooral ook altijd naar de plaatjes te kijken. Verder leren we kinderen aan hoe je antwoord geeft op een multiple choice vraag. Deze manier van vragen komt niet vaak voor in de methoden op school. Wat ook bij de basisvaardigheden hoort is het werken onder tijdsdruk. Bij een aantal Cito toetsen is er een tijdslimiet. Voor kinderen die niet snel werken kan dit een enorme druk opleveren. Oefenen om het tempo te verhogen kan daar een oplossing voor zijn. En we leren de kinderen ook wat je moet doen als je een vraag niet snapt. Paniek is een slechte raadgever. We leren de kinderen wat ze het beste kunnen doen in zo’n geval en oefenen dat ook.

Nog even alles op een rijtje:

Wat leert uw kind tijdens deze Cito training?

  • Goed lezen van de tekst en de opgaven
  • Oefenen in multiple choice vragen
  • Werken onder tijdsdruk
  • Strategieën die je kan gebruiken wanneer je een opgave niet snapt

Deze training is dus echt anders dan bijles. Het is speciaal gericht op het maken van Cito toetsen. Het doel is natuurlijk dat uw kind een betere score haalt bij het maken van de toetsen.