• darkblurbg
  Je kijkt wat je kan, en je kan altijd meer dan je denkt

Voor het voortgezet onderwijs biedt BIJdeles BIJles Den Haag het volgende aan :

 • Bijles
 • Huiswerkbegeleiding
 • Cito training
 • NT2 onderwijs
 • Brugklasbegeleiding (begin van het schooljaar)

Bijles

Tijdens de bijles wordt er met individuele begeleiding specifiek gewerkt aan een vak.
De leerling wordt vakinhoudelijke ondersteund. In groepjes van maximaal 4 leerlingen wordt aanvulling en verdieping gegeven op de lessen van school.
Onze docenten zijn gespecialiseerd in leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) en de vakken rekenen, wiskunde, Nederlands en studievaardigheden.

Bijles is dus heel geschikt voor leerlingen die :

 • Achterstanden hebben in een specifiek vak.
 • Extra hulp voor een vak nodig hebben.
 • Een gedegen voorbereiding voor toetsen en proefwerken (SO’s) willen.

1 uur bijles per week

€25,- per uur

MELD JE AAN

2 uur bijles per week

€22,50 per uur

MELD JE AAN

4 uur bijles per week

€20,- per uur

MELD JE AAN

Huiswerkbegeleiding

Tijdens de huiswerkbegeleiding worden de leerlingen geholpen bij het maken van hun huiswerk. Ze werken zelfstandig maar worden waar nodig ondersteund. Het huiswerk wordt gecontroleerd en overhoord.
Er is ook aandacht voor planning, aanpak, agendabeheer en ‘leren leren’. De juiste manier van leren of een goede aanpak kunnen nog ontbreken waardoor leerlingen minder presteren.
Hoe leert een kind en kan dit wellicht beter of anders? Maakt het kind huiswerk effectief zodat het geen leerachterstanden oploopt? Daar richten wij de aandacht op.

De huiswerkbegeleiding van BIJdeles Bijles Den Haag is met name geschikt voor leerlingen die:

 • Snel zijn afgeleid
 • Behoefte hebben aan structuur
 • Niet goed zijn in planning
 • Onderpresteren
 • Hulp nodig hebben bij de voorbereiding van toetsen, SO’s en werkstukken

2 uur huiswerkbegeleiding per week
€20,- per uur

4 uur huiswerkbegeleiding per week
€15,- per uur

Citotraining

Het instituut Cito ( Centraal instituut voor toetsontwikkeling) heeft nooit de bedoeling gehad om de toetsen zo belangrijk te maken. Het intrainen van toetsen (zonder begeleiding) is naar onze mening niet zo effectief, misschien zelfs zinloos.
Wat wel effectief is is om leerlingen zelfvertrouwen te geven door de manier van vragen van de Citotoetsen te oefenen. En met oefenen bedoelen we dat elke opgave uitgebreid besproken wordt. Verder leert uw kind om te gaan met multiple choice vragen.

Wat leert uw kind tijdens deze Citotraining?

 • Goed lezen van de opgaven
 • Oefenen in multiple choice vragen
 • Werken onder tijdsdruk
 • Wat doe je als je een vraag niet snapt

1 uur Citotraining per week
€25,- per uur

2 uur Citotraining per week
€22,50 per uur

4 uur Citotraining per week
€20,- per uur

NT2 onderwijs

Het leren van een 2e taal (NT2) is een hele klus. Dat kan je niet alleen. Leerkrachten hebben vaak niet genoeg middelen of tijd om af te stemmen op individuele taalachterstanden.
Misschien is BIJdeles BIJles iets voor uw kind. In kleine groepen (maximaal 4 leerlingen), helpen wij uw kind zo snel mogelijk Nederlands te leren spreken en schrijven. Uw kind krijgt de maximale aandacht, waardoor het leren van de Nederlandse taal sneller gaat. 

1 uur NT2 bijles
per week
€25,- per uur

MELD JE AAN

1 uur NT2 bijles
per week
€22,50 per uur

MELD JE AAN

4 uur NT2 bijles
per week
€20,- per uur

MELD JE AAN

Brugklas begeleiding

Voor sommige leerlingen is de overgang van de basisschool naar de brugklas erg groot. BIJdeles BIJles Den Haag weet dat uit ervaring.
Veel leerlingen hebben moeite met organisatie en planning van het huiswerk. Agendabeheer, rooster en leswisselingen kunnen problemen geven.Als de BSO (Buitenschoolse Opvang) wegvalt, zitten kinderen vaker alleen thuis.
De brugklas is belangrijk. Daar wordt de basis gelegd voor de verdere loopbaan in het voortgezet onderwijs. Het is daarom van groot belang dat uw kind het goed doet in de brugklas.
Uitsluitend voor de brugklasleerling heeft BIJdeles BIJles Den Haag daarom een programma ontwikkeld. De nadruk ligt daarbij op het aanleren van een goede werkhouding en een goede aanpak voor het maken van huiswerk.
Brugklasbegeleiding komt verder grotendeels overeen met huiswerkbegeleiding. We besteden daarbij extra aandacht aan:

 • Hoe plan ik mijn huiswerk
 • Hoe beheer ik mijn agenda
 • Hoe maak ik een samenvatting en scheid ik hoofd- en bijzaken
 • Hoe bereid ik effectief een proefwerk voor

Brugklasbegeleiding bieden wij aan het begin van het schooljaar aan. Het is een totaalpakket van 8 lessen. U betaalt voor het hele pakket €100,- .

8 lessen brugklasbegeleiding
totaal €100,-
MELD JE AAN